Gradningsmaskiner med borstar eller knivar & rörslipmaskiner

Här presenteras ett antal effektiva gradningsmaskiner som var och en har sina fördelar och har högsta kvalitet. Här finns borstavgradningsmaskiner för hela gavelytor på komplexa profiler resp. samtidig in- och utvändig gradning av rör och profiler och hela material. Här finns även speciella röravgradningsmaskiner som gradar av rör invändigt och utvändigt med kniv.