Gradningsmaskiner med borstar eller knivar & rörpolermaskiner

Här presenteras ett antal effektiva gradningsmaskiner och rörpolermaskiner som var och en har sina fördelar och har högsta kvalitet. Här finns borstavgradningsmaskiner för hela gavelytor på komplexa profiler resp. samtidig in- och utvändig gradning av rör och profiler och hela material. Här finns även speciella röravgradningsmaskiner som gradar av rör invändigt och utvändigt med kniv.

Borstgradare OD 120 / 160

Klicka här för mer info.

Knivgradare Tubograt 48 / 60

Klicka här för mer info.

Rörpolermaskin ML50

Rörpolermaskin ML50 & ML100

Klicka här för mer info.

Rörpolermaskin MP100 (max Ø114)

Klicka här för mer info.

Rörpolermaskin RC200 & RC250 (max Ø250)

Klicka här för mer info.